Fredningsbekendtgørelsen

Ilulissat Isfjord blev fredet i 2003, og er underlagt en fredningsbekendtgørelse. Den tager udgangspunkt i områdets særlige værdier og lægger rammerne for benyttelsen og beskyttelsen af området.

Formålet med ”Fredningsbekendtgørelsen for Ilulissat Isfjord” er at beskytte isfjordens landskabelige skønhed, samt områdets naturhistoriske, kulturhistoriske og øvrige naturværdi. Fredningen skal medvirke til, at isfjordens natur ikke nedslides.

Plads til det meste

Fredningen for isfjorden er udformet, så den så vidt muligt tager hensyn til traditionelle aktiviteter i området. Det betyder at for eksempel fangst og fiskeri ikke begrænses, så længe man overholder den almindelige lovgivning. Det er også stadig tilladt at samle bær og lave mad på bål.

Fredningen fastsætter også regler omkring snescooterkørsel, adgangsforhold i særligt sårbare områder, teltning og sejlads.

Særlige regler for Sermermiut
Den tidlgere boplads Sermermiut er også fredet gennem Loven om Fortidsminder. Det er ikke tilladt at grave, åbne eller på anden måde ødelægge fortidminder som tørvehusruiner eller inuitgrave. I perioden 1. april til 31. oktober er der kun tilladt at færdes på gangbroen, når man besøger Sermermiut.

Øget tilsyn
Udover fredningen har kommunen indført øget opsyn med følgende aktiviteter i verdensarvsområdet:

  • Helikopterflyvning 
  • Snescooterkørsel 
  • Turisthytter 
  • Teltpladser 
  • Affaldshåndtering
Den øgede kontrol i området er med til at sikre, at fredningsbekendgørelsen overholdes.

Download fredningsbekendtgørelsen