Isfjorden og klimaforandringer

Jordens temperatur er gennemsnitligt steget med cirka 0,7 °C i løbet af de sidste 100 år, vurderer FN’s klimapanel. Det kan konstateres over hele kloden, men især i Arktis.
Den gennemsnitlige temperatur i Nordgrønland menes i de næste 100 år at ville kunne stige med 6-10 °C om vinteren. Desuden forventes vinternedbøren i Nordgrønland at stige med op til 250 procent. 

[No text inHvorfor stiger temperaturen mest i Arktis? field] 

Refleksion af sollys vil blive reduceret, når stigende temperaturer mindsker mængden af sne og is nær polerne. Dette er en af årsager til, at Arktis opvarmes mest. 

Flere og måske nye dyr  

Flere individer af eksempelvis insekter vil overleve, når livsbetingelserne forbedres af opvarmningen af Arktis. Grønland kan desuden få problemer med invasive arter af dyr og planter. 

Mindre is, men flere isfjelde  

Havisens i Arktis er blevet meget reduceret de sidste 30 år. Dette menes at skyldes de stigende temperaturer.

Indlandsisen smelter stadig hurtigere, imens dens randområder accellererer udad. Derfor kælver gletsjerne hurtigere end tidligere, og der dannes flere isfjelde.

Verdenshavene forventes at stige med op til en meter de næste 100 år som følge af smeltevandet fra indlandsisen. Dette frygtes desuden at kunne påvirke de globale havstrømme.

Ilulissat Isfjord – et symbol på global opvarmning 

Menneskeskabt drivhuseffekt menes ifølge FN’s eksperter næsten sikkert at være hovedårsagen til den globale temperaturstigning.

Tilbagetrækningen af Sermeq Kujalleq i bunden af Ilulissat Isfjord er blevet et symbol på effekten af den globale opvarmning. Der er dog ikke enighed om, hvorvidt den globale opvarmning er den eneste årsag til tilbagerykningen af gletsjeren.

Amerikanske forskere pegede i 2008 på, at afsmeltningen af isbræen skyldes, at en lokal havstrøm har ledt varmere vand ind i isfjorden.

Læs mere om klimaet og klimaforandringer ved Ilulissat Isfjord på GEUS' hjemmeside.